תמונה ‭.5‬ וושמנונים בין קוצי קיפוד הים (עמ' ‭(15‬