תמונה ‭.10‬ מהבטן הספירים (עד ‭''ס 100‬מ) ‭(40 "as) Taeniura lymma -‬