תמונה ‭.11‬ חשמלן המפרץ הפרסי (עד ‭מ"ס 35‬) ‭Torpedo sinus- persiti -‬ (עמ' ‭(41‬