‭' 11 (‬ עמ ( שפל בשעת המתגלים שונית אלמוגי ‭1 .‬ תמונה