תמונה ‭.2‬ מפרץ בין שוניות, הניכרות על פי לובן הקצף, מול דהב הביוזאית (עמי ‭(12‬