תמונה ‭.7‬ נקאי מנקה פזית ים־סוף (עמ' ‭(16‬ תמונה ‭.6‬ תחום "רעיה" של דגים שונים. השחורים - בתרניס, האפורים - סיכנים (עמ' ‭— (16‬