ביבליוגרפיה

אבן שושן , א . . 1993 המלון החרש . ירושלים : קרית ספר . אדלר , ל . . 1934 "מרוע ? רשמי עולה חדש . " הכנין כמזרח הקרוב , דצמבר , . 1 : 11 אילה , א . . 2012 גאולת הנפש המודרנית : פסיכולוגיה , רגשות ועזרה עצמית . תל אביב : הקיבוץ המאוחד . אלמוג , ע . . 1997 הצבר - דיוקן . תל אביב : עם עובד . אלתרמן , נ . 1193912002 אי . "צריך לצלצל פעמים . " בתוך צריך לצלצל פעמיים : שירי זמר , שירי ספר , פזמונים . הקיבוץ המאוחד בשיתוף רשות השידור , . 18 אלתרמן , נ . . 'ב ( 19341 2002 "שיר התימניות . " בתוך צריך לצלצל פעמיים : שירי זמר , שירי ספר , פזמונים . הקיבוץ המאוחד בשיתוף רשות השידור , . 145 אסתר , . 1950 "בשנתו הראשונה זקוק הילד לשפע אהבה . " לאשה . 6 . 12 . 1950 באבל , א , . 2008 "התעוררות , " בתוך כל הכתבים . הסיפורים . ירושלים : כרמל , . 293-289 בארון , ר . . 'א 2000 "גניזה . " בתוך פרשיות : סיפורים מקובצים . ירושלים : מוסד ביאליק , . 244-237 בארון , ד . . 'ב 2000 "זיוה . " בתוך פרשיות : סיפורים מקובצים . ירושלים : מוסד ביאליק , . 534-521 בארון , ד . . 'ג 2000 "קטנות . " בתוך פרשיות . סיפורים מ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד