"חדר תינוקות בבית לא אמיד" מתוך ברכיהו תש‭,ה"‬מלירה ער שש: 255 הוראות ‭/7‬נל‭7 7‬שפ7ל, עמ' ‭.12‬