"האכלת התינוק מן הכפית'' מתוך גרינפלדר ‭,1931‬ מורה דרך לטפול בתינוקות, עמ' ‭.17‬