ארנה מאיר ‭,(1937)‬אין לבשל בארץ ישראל, עמ' קלג. (מאיר מלמדת גם איך ראוי לאכול בארץ ישראל - ובשלוש שפות‭.(‬