חוברת בסדרה "בריאות לעם" של בית הבריאות הרסה, תש‭.ג"‬