סנסציה בחנות! לא יאמן כי יסופר! האשה לא ידעה שי'מגר" של "שמן" הוא הטוב בשמנים! הארץ: ‭16.10.1940‬ (הדגשה במקורו.