יום כביסה על גג הבית ברחוב בית יוסף ‭,25‬ תל־אביב, שנות ה־30 תצלום: פרירה מאיר [יעקובסון‭.[‬ ר כל הזכויות לתצלום שמורות לרבקה מאיר, מחזיקת ארכיון פרידה מאיר (יעקובםון‭.(‬