מודעה בהארץ ‭.8.4.1948‬ כך מוצגת כובסת השקועה ב"עבודת פרך" כי אינה משתמשת ב"קסם" עם ''אמה‭."‬ הכובסת הראויה להקלה איננה מוצגת כ"תימנייה" - היא אינה כורעת על עקביה אלא עומדת מעל הגיגית בעת העבודה, וה"מדים" שהיא לובשת הם בגרי העבודה של עקרת בית אשכנזייה.