מודעה בהאדץ: ‭18.2.1947‬ "היא כובסת מדי יום ביומו זה שנים כביסות גדולות בידיה החרוצות והזריזות. היא אינה יודעת לקרוא, אולם היא מכירה ומעריכה את הקופסה הכחולה עם תמונת הכובסת‭."‬