איור הנלווה לכתבה "יום כביסה‭."‬הארץ ‭.8.7.1945‬ בכתבה עצמה אין כל התייחסות למוצא העדתי של הכובסת. המאייר/ת מצא/ה לנכון לתארה ב"מדים" מובהקים של "התימנייה‭,"‬ כשהיא כורעת מעל הגיגית, כדרך הכובםות הלא־אשכנזיות.