הארץ ‭:21.5.1937‬ "למשך הלילה השאירי את הלבנים במים קרים‭;...‬ בבוקר הרתיחי את דור הכביסה למשך רבע שעה. אבקת "קסם" תלבין ותכבס מעצמה כי שלפוחיות החמצן שהיא מפרישה במים חמים חודרות לתוך האריג ומלבינות אותו [אז יכולה עקרת הבית להתפנות למנוחה ולקריאה‭;[‬ ועתה שטפי היטב‭;...‬ רק שעה אחת ארך יום הכביסה שלך‭"...‬