לאשה: ‭:30.11.1949‬ "יגאל חביבי! גמרתי את עבודת הבית כל כך מוקדם והלכתי לבקר את רות. שלך, רנה''