9 בערב ‭2.12.1937‬ (תאריך משוער‭:(‬ "מיהרתי לבוא למען אמנע מכן טרדות מרובות למען אשמור עליכן מבזבוז זמן‭"...‬