הדגמה של הדרך־הנכונה (מימין‭,(‬ לעומת הדרך־המעייפת (משמאל) בעת עבודות הכביסה השונות. לביצוע נכון של הכביסה, על הכובסת לעמוד על רגליה כשהיא רכונה קלות מעל גיגית הכביסה המוצבת על כיסא. באיור בעמוד 149 ראו רגם אחר של ביצוע הכביסה, שבו מצוירת "התימנייה" הכובסת כשהיא כורעת מעל הגיגית על הרצפה. גם היא לא פוגעת בגבה, אבל האופן שבו היא מכבסת אינו מוכר על ידי המומחיות לניקיון. בפרסומת לאבקת כביסה בעמוד ‭,150‬ הכובסת האשכנזייה אכן עומדת כראוי ליד הגיגית. מתוך בית הכריארת הרסה: עבררת כיל; מת1קנת, תרצ"ז, עמ