משפחת זאב גלוםקץ, תל־אביב, אמצע שנות ה־20 >צלם: צבי אורון אורשקעס. הארכיון הציוני המרכזי)