תפקיד הפרוזדור באוורור הדירה מתוך: כרמי ‭.5 ,1936‬