אנקשטיךכרון תכנית של אנקשטין־ברון, הזוכה במקום הראשון בתחרות פומבית לעיבוד תכניות לטיפוס אידיאלי של דירה בבית משותף, מטעם המרכז לשכונות עובדים של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י. מתוך הנני/ במזרח הקר‭.7 :3 ,1935 ב1‬