מתחת לתמונה, בשלוש שפות: "רחיצת הכלים אינה גורמת אי נעימות כשיושבים על הכסא בגובה המתאים לקערת השטיפה. כשיש ארון תחת קערת השטיפה פותחים את דלתות הארון כרי לשים את הרגלים בתוכו. הכלים המלוכלכים צריכים להיות משמאל על שלחן ההגשה והכלים הרחוצים צריך לשים מצד שמאל לפנים‭."‬ מתוך: ארנה מאיר ‭,(1935)‬אין לבשל נאדץיקדאל, עמור ‭.ד"נ‬