מטבח פרנקפורט, כפי שהוצג ‭1927 ,Das Neue Frankfurt^‬ עיצוב: ‭Grette Schiitte-Lihotsky‬