רירה עממית בוורשה ‭.1910-1900‬ שרטוט המבוסס על סקיצה שנמסרה ע"י אדריכל אברהם ארליק לצורך עבודת המאגיסטר של ארנה בצר במסגרת הפקולטה לארכיטקטורה ותכנון ערים - הטכניון מ. ט‭,.ל.‬ "בתי דירות בתל אביב בשנות השלושים - התפתחות תכנון ועיצוב‭,"‬ מתוך בצר 1984 (תשמ‭.10 ,(ר"‬