פרק שני: "הבנין במזרח הקרוב" תכנון הדירות בתל־אביב

לעיצוב חלל המגורים יש תפקיד משמעותי בניהול חיי הבית . גודל החדרים ומיקומם היחסי אמורים לקבוע את אתרי הפעילות של הדיירים בהתאם לזמן ולפי קריטריונים של גיל ומגדר . התכנון גם מתערב באפשרויות התנועה בתוך החלל על ידי מיקום הקירות , קביעת גודל המפתחים ויצירת קשרים בין חדרים מקטגוריות שונות , וכך הוא שותף לאפשרויות חשיפה ופיקוח . התכנון לוקח חלק בעיצוב יחסי הדיירים עם הרחוב , אם בקביעת מידת החשיפה שלהם אל המרחב הציבורי ואם במידת החשיפה שלהם אל הבאים הביתה פנימה מהרחוב , על ידי יצירת חללי השהייה ( חדר מבואה - הול , ( מיקום החדרים בהתאם לציר חזית עורף וגודל המפתחים אל החוץ ובתוך הבית . יש קשר אמיץ בין עיצוב החלל הביתי לבין תרבותם של המשתמשים בו . כלומר , נוכחותם של דגמי עיצוב מסוימים בתקופה מסוימת ובמקום מסוים איננה שרירותית , אך עם זאת היא איננה דטרמיניסטית וגם איננה בהכרח הפתרון היעיל ביותר . העיצוב שהיה מקובל במקום מסוים ובפרק זמן מסוים הוא זה שענה במידה רבה על צורכיהם המעשיים והתרבותיים של הדיירים . היותה של תפיסת חלל מסוימת לצורה הדומיננטית בתקופה מסוימת ובמקום מסוים היא תוצאת התכנסותם של...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד