נדודי צילה בר־עם בתל־אביב, ‭1947-1930‬ (על פני מפת תל־אביב בשנות ה־‭(2000‬ משקפים גם את כיוון ההתפתחות של העיר מדרום לצפון (מימין לשמאל‭:(‬ כרם התימנים; שתי דירות ברחוב העבודה; רחוב ישראלים; רחוב גוטליב; רחוב ריינס; רחוב ז'בוטינסקי.