אביבה גירש: "הצטלמתי בהיותי כבת ‭.7‬ מחלקה ג־ב. ספרי מחברותי וציורי מונחים על השולחן וממול לוח הכפל. בשמלת בית ובנעלי בית. הדירה ברחוב הרצל. אחרי מחלתי בבעבועות [כך במקור] רוח התגלחתי" (על גב התמונה‭.(‬