הבתים הלבנים יימלאו

עפרה טנא חיי יומיום בדירות תל אביב בתקופת המנד 0 ' ^ אזם אורבנ עפרה טנא הבתים הלבנים ימלאו חיי יומיום בדירות תל אביב בתקופת המנדט עפרה טנא הבתים הלבנים ימלאו " T חיי יומיום בדירות תל אביב בתקופת המנדט  אל הספר
הקיבוץ המאוחד