כת הבד, מראה כללי, נראים המחסנים, המשקולות והבתולות