שטח 1 - בית בד ומגורים

דוח על החפירה מעזבונו של רפאל גבעון משקולת בית הבד בלטה מאז ומתמיד מעל פני השטח . ילדים חפרו סביב משקולת זו והגיעו אל קיר הנמצא מצד דרום . השטח עצמו נועד להקמת אולם כדורסל איזורי ומגרש חניה . החפירה העלתה , שבצד מזרח היה קיים בית בד מטיפוס קדום , שהופעל בעזרת קורה . קורה זו היתה בקצה המזרחי של חדר חצוב בסלע . כאותו חדר נמצא שולחן לחיצה גדול שהוכנס אל תוך הסלע . ריצפת החדר עשויה בחלקה פסיפס חלק . משולחן הלחיצה נמשכה תעלה קטנה אל בור שצורת פעמון לו , מטויח יפה ומרוצף בפסיפס . כלי קיבול דומה , תת קרקעי , לשמן התגלה גם בפינה הדרום מזרחית של החדר . מדרום לחדר זה היה עוד חדר , גם הוא חצוב בסלע ובו נמצא מתקן דומה , כולו חצוב בסלע . גם כאן היה בור דמוי פעמון ליד שטח הלחיצה . בשני החדרים נמצאו גומחות להחזקת העוגן . אבנים ששימשו עוגן לקורה נמצאו בשני החדרים האלה . מדרום לחדר השני , שבתוכו היה בית בד , נמצא חדר מרוצף בעל שלושה קירות . ייתכן שחסר הקיר הנותר , הצפוני , כי היה צורך להעביר זיתים מן החדר המחסן הזה אל בית הבד הדרומי או אל שני בתי הבד . ממערב לשני בתי הבד נמצא מתקן הרוס למדי . ייתכן שהי...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד