איור ‭.33‬ חלוקת קרקעות — גבעת אשמר ותל אבו קוטע ‭676־6‬ (אתרים ‭(12—11‬