איור ‭.15‬ שטח ‭— 4‬ קיר אבן מאוחר על תעלת פשתן 51