איור ‭.8‬ שטח ‭— 1‬ קבר 14 מסננת על בור לאיגום נוזל הגוף