חפירות וסקרים באיזור משמר העמק

זאב ספראי ומיכה לין בשנים תשמ — ג" תשמ"ד נערך באיזור משמר העמק סקר ובוצעו מספר חפירות ( איור . ( 1 לניתוח הממצא ולדיון כלכלי והיסטורי בו הוקדש המאמר "המבנה הכלכלי של גבע" המתפרסם אף הוא בקובץ זה . במאמר זה נתאר בקצרה את החומר הארכיאולוגי ללא דיון נוסף . לא נדונו כאן חפירות נוספות , כגון שרידי מבנים בתל עצמו , מערות ובהן שני בד ומתקנים נוספים שחפר ע' זיגלמן ( מס' 15 באיור ( 1 או מערות קבורה שטרם פורסמו . שטח 1 ( איור ( 2 שטח 1 מצוי במעלה הגבעה מעל לקיבוץ משמר העמק , ליד בית הספורט של הקיבוץ . השטח נחפר בידי פרופ' רפאל גבעון ז"ל ומיכה לין . פרופ' גבעון היה אמור לפרסם בקובץ זה תיאור מפורט של השטח ומתקניו . מותו ללא עת של חוקר דגול זה קטע את התוכנית . לפיכך מובא כאן תיאור תמציתי ומקוטע של איזור החפירות , המבוסס על התוכנית כפי שהכין אותה בשעתו החופר ועל הממצא המצוי כיום בשטח . לחלק הצפוני של איזור החפירה לא הוכנה כלל תוכנית וכיום כבר לא ניתן להשלים את החסר ללא ניקוי וחפירה נוספת . את כלי החרס בדק למעננו מר דוד אדן והקביעות הכרונולוגיות מבוססות על מסקנותיו . באיזור החפירה אובחנו שני שלבים אר...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד