1 שטח הכפר טר 3 רונם ‭[5/‬ פולים ‭nuiu 3‬ הכפר נין ‭30-8‬ רו‭— ם1‬ גבול נין כפוים ‭iiuuj 2‬ הנפר נין ‭8-3‬ וחם ‭- -‬ גבול בין ‭1om nuuj 4 _ •111N‬ מעל 30 דונם ‭nuiu e-t‬ ההר איור ‭.7‬ איזור גבע — מפת הפוליס ועיירות הבת