המבנה הכלכלי של גבע

זאב מפראי ומיכה לין במאמר זה * נדון באופייה הכלכלי והחקלאי של גבע ( תל אבו שושה ) על סמך המתקנים החקלאיים הפזורים סביב האתר . רוב המתקנים שיוזכרו להלן טרם נחפרו והם נתגלו במהלך סקר סביבתי שנערך באיזור . כמו כן יתבסס הדיון על חפירות של ר' גבעון ומיכה לין וכן על חפירות נוספות וממצאים שנתגלו בהם . זיהויה של גבע זיהויה של גבע תלוי בניתוח תולדותיה ותולדות היישוב בעמק יזרעאל המערבי . ברם , נראה , שכיום אנו פטורים מניתוח זה . לאחרונה גילה מ' לין בתל אבו שושה ( תל שוש ) שליד משמר העמק מערה ובה משקולת עופרת המציינת את שם היישוב — "גבע . " כתובת זו מסייעת בידינו לקבוע את זיהויו של תל אבו שושה כמקומה של גבע הידועה מן התקופה הכנענית המאוחרת ומן התקופה ההלניסטית רומית . כמו כן נתגלו באתר ובסביבתו מספר גדול יחסית של מטבעות העיר גבע , ואף זו ראיה לכך שעיר זו שכנה באיזורנו . אמנם זיהוי גבע בתל אבו שושה מעורר מספר בעיות . כך , למשל , מציין יוספוס שהמרחק בין בית שערים לגבע הוא 20 סטדיה מ"ק 3 . 75 ) ) ומרחק זה התאים ואף שימש בסיס לזיהוי הקודם של גבע באל חרת'יה ( שער העמקים . ( לעומת זאת , המרחק בין בית ש...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד