נרות גבע (תל אבו שושה)

ורדה זוסמן נרות החרס המתוארים במאמר זה מקורם במערות הקברים השונות הפזורות בתחום תל אבו שושה או שנלקטו על פני השטח . אפשר שניתן ללמוד מהם משהו על השתייכותם האתנית של תושבי המקום , על טעמם האמנותי ועל קשרי המסחר שקיימו בזמנם . הנרות שהונחו בתוך הקברים שימשו ככל הנראה גם בחיי יום יום ; אבל אפשר שנרכשו אך ורק כדי לשמש בתור מנחת קבורה או ליום זיכרון או כדי להאיר את פנים המערה . נרות החרס הכלולים באוסף זה אינם חורגים מן המכלול הארץ ישראלי של נרות חרס הידוע לנו . כאן יידונו רק נרות החרס שמן התקופה הקלאסית ואילך . הנרות הקדומים ביותר שנתגלו הם מן החלק האחרון של המאה הד' לפנה ) ס" תחילת התקופה ההלניסטית ) ועד לתקופה הערבית של ימי הביניים . מרבית מערות הקבורה שימשו לקבורה במשך תקופה ארוכה , אם ברציפות או בהפסקות . התקופה ההלניסטית ( מאות - 'ד א' לפנה"ס ) מן התקופה ההלניסטית נמצאה מערה אחת , "מערת הקצינים" ( נרות מס' , ( 7-4 אשר שימשה החל מן המאה הג' ועד למאה הא' לפנה"ס , כמעט לכל אורך התקופה . אפשר שעובדה זו יכולה להסביר מדוע לא נמצאו שני נרות דומים , הגם שמספר הנרות שנתגלה שם היה רק ארבעה . המכ...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד