הקנקנים מחפירות גבע

אבשלום זמר מבוא מאמר זה מבקש לבחון את ממצא הקנקנים שנתגלה בחפירות גבע ( תל אבו שושה . ( עיבודו של הממצא ותיארוכו כרוכים בקושי , משום שהכלים לא נחשפו בלוקוסים ברורים , שבהם הממצא הנלווה משמש בדרך כלל בתור אמצעי מסייע . בגלל סיבה זו היה עלינו להידרש למחקר טיפולוגי והשוואתי . למרבה המזל התפתח מחקר הקנקנים בעשר השנים האחרונות במידה כזאת שהקנקנים עצמם היו בהדרגה לאלמנט מתארך . הממצאים שבר של קנקן אגידה ( איור . ( 1 זהו חלק מקנקן בעל גוף גלילי מוארך ( דמוי סיגר . ( קנקנים אלה מאופיינים בשפה זקופה או מעובה . שתי ידיות אוזן משוכות על כתף הכלי , הבסיס מחודד , קטום ומצולע . הטין חום וגס . הצריפה טובה . על פי רוב מופיע צילוע מתחת לירית ובסמוך לבסיס , אך דומה שהקנקן הנדון היה מצולע בכל גופו או לפחות גבוה מעל לבסיסו . קנקנים מטיפוס זה , מצולעים בכל גופם , נחשפו בחפירות קליה שבמצרים . יש לראות בקנקן זה ואריאנט של טיפוס הקנקן דמוי הסיגר שהיה בעל תפוצה רחבה : בארץ ישראל — עזה , בית הכנסת בנירים , בית הכנסת בארז , אשדוד , גזר , חלץ , רמת רחל , באר שבע ( טרם פורסם , ( מצד ירוחם ( טרם פורסם , ( אשקלון ( ...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד