פתח דבר

קובץ זה כולל סקירות על החפירות והבדיקות הארכיאולוגיות שנערכו בחצי היובל האחרון בתל אבו שרשה ( תל שוש ) ובסביבתו הקרובה , בתחום משמר העמק , ועל הממצאים שנחשפו באתר זה . הקובץ מוקדש לזיכרו של פרופ' רפאל גבעון ז"ל , שבהיותו מוותיקי משמר העמק פעל רבות , בשיתוף עם חברו לקיבוץ מיכה לין , בחקר האתר וקדמוניותיו ובהגשמת המשימה של פרסום — בסיוע חבר חוקרים — תוצאות המחקר הארכיאולוגי הממושך , שבוצע על ידם ומטעם אגף העתיקות של משרד החינוך והתרבות . הממצא העשיר שהעלו החפירות והסקר של מתקני התעשייה החקלאית המרובים חיזקו ואוששו את ההנחה , שהיה זה בתקופות הרומאית והביזנטית יישוב חשוב בעמק הגדול , לרגלי הר הכרמל . יתר על כן , נתגלו גם ממצאים שאישרו במידה רבה של ודאות את זיהויו של תל אבו שושה עם העיר גבע הנזכרת תכופות למדי במקורות הספרותיים . ראויים לתשומת לב מיוחדת משקולת העופרת משנת 147-8 לסה"נ , שנתגלתה בבית בד והנושאת של את שמה , Fc ^ היא גבע , וכן מספר ניכר של מטבעות העיר גבע , שמייסדה פיליפוס , הנזכר בכמה מהם , הוא — לפי דעתו השקולה של דן בר — ג" מרקיוס פיליפוס נציב סוריה בתחילת שנות השישים של המאה...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד