קבר הרודיאני ליד תל אבו שושה

עזריאל זיגלמן מבוא בזמן הרחבת כביש יוקנעם-מגידו , באביב , 1978 נחשפו בשולי הכביש ארבעה פתחים למערות קברים ( איור . ( 1 בשלוש מבין המערות האלה . 3 , 2 , 1 ) ראה איור , ( 2 שהן קברי כוכים , כמעט שלא נתגלו ממצאים . מערות אלה גם לא נחפרו עד תום בגלל סכנת מפולת . מן הממצא הדל שנתגלה בהן אפשר לקבוע , שהקברים אמנם נחצבו בתקופה הרומית הקדומה , אך היו בשימוש לפחות עד סוף התקופה הביזנטית . נראה , שמערת הקברים מס' 3 לא היתה בשימוש כלל . מערה מס' , 24 שבה נדון להלן , נשדדה ככל הנראה סמוך לזמן הקבורה ונלקחו מתוכה חפצים שנחשבו בעלי ערך בימים ההם , כגון תכשיטים ומטבעות . השודדים לא נגעו בחפצים האחרים — כלי חרס , זכוכית ועצם — ואף קערות הנחושת הושארו במקום . הקבר נמצא בשולי הגבעה , מצפון לתל אבו שושה , בנקודת ציון . 16329 / 22492 הגבעה נקראת "קולילה אל כבירה" Qulila el Kabira ) במפת מגידו המנדטורית , 16-22 בקנה מידה . ( 1 : 20 , 000 הקבר הנדון ואחרים בסביבתו שייכים ללא ספק לתושבי תל אבו שושה , היא גבע , שקברו את מתיהם סמוך לעירם וליד הדרך הראשית שהובילה מלגיו ( מגידו , כפר עותניי , לגיון ) לעכו ( פטול...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד