גבע וגבע פרשים

דן בר "ג השם גבע נתייחד למקומות אחדים ברחבי ארץ ישראל ' . רשימה זו עוסקת בזיהוי שניים ממקומות אלה בפאתי עמק יזרעאל . בחיי יוסף 119-115 מתואר הקרב הראשון שניהל יוסף בן מתתיהו עם הרומאים . הקרב החל כאשר הדקוריון ( שר העשרה ) אבוטיוס , המופקד על עמק יזרעאל , שמע שיוסף נמצא בסימוניה , כפר בגבול הגליל , במרחק 60 סטריות ממנו . אבוטיוס הגיע למקום עם כוח שמנה מאה פרשים , כמאתיים רגלים ותושבים מגבע כחיל עזר . המפקד הרומי , שנשען בעיקר על פרשיו , ניסה למשוך את יוסף ואנשיו לעמק , אך לשוא . לאחר שאיבד שלושה מלוחמיו נאלץ אבוטיוס לסגת לגבע כשיוסף ואלפיים מאנשיו מתקדמים בעקבותיו עד לביסרה ( בית שערים ) שעל גבול עכו , מרחק 20 סטדיות מגבע . יוסף הציב את אנשיו לשמור על הדרכים המוליכות לבית שערים מפני התקפת אויב ורוקן את אסמיה העשירים של בתיקי ( אחות אגריפס הב ( ' שהיו במקום . בקדמוניות היהודים 298-292 ו"ט מספר יוסף בן מתתיהו על הקמתם של ארמון הורדוס ומצודת אנטוניה בירושלים והערים סבסטי ( שומרון , ( קיסרי , גבע וחשבון . על גבע מסופר , שהורדוס היקצה אדמות לפרשים , מבין פרשיו הנבחרים , במקום הנמצא בעמק הגד...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד