גבע

תגליות ארכיאולוגיות בתל אבו-שושה משמר העמק גבע תגליות ארכיאולוגיות בתל אבו שושה משמר העמק גבע תגליות ארכיאולוגיות בתל אבו שושה משמר העמק העורך בנימין מזר הוצאת הקיבוץ המאוחד החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה עריכה לשונית והתקנה לדפוס 1 רפאל יוליוס עיצוב : אברהם פלדות לוחות ? טפשר ירושלים נדפס בדפוס אחוה , ירושלים כל הזכויות שמורות בידי החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה תשמ"ח 1988  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד