טבלה מספר 22 הפקעת האדמות (לפני ‭1י"‬מ האדמה‭<sup>82 </sup>("‬