טבלה מספר 3 רשימת האדמות שהממשלה טענה לבעלות עליהן בשנת ‭<sup>20 </sup>1929‬