מקורות

א . מה שאירע לנוף 1 הפרק משלב דברים שנאמרו בסימפוזיון בינלאומי בנושא "אמנות וטבע , " שנערך במסגרת "אירועי תל חי , " 87 עם הרצאה באותו נושא בפני אמני צפת , 11988 פורסם בספרי , עם הגב לים , ירושלים , , 1990 עמ' ; 26-3 ובספר נופי ארץ ישראל . ספר עזריה אלון , ירושלים , , 2000 עמ' . 140-132 ב . לצוד את מהות הנוף : המאמר פורסם לראשונה ב"עולם האמנות , " מס' , 11 יוני-יולי , , 1979 עמ' 26-24 והמשכו בחוברת מס' , 12 ספטמבר-אוקטובר , 1979 עמ' . 24 22 ג . עם הגב לים : המאמר פורסם לראשונה בחוברת אפיריון , מס' ; 1988 , 9 ולאחר מכן , בקטלוג תערוכת '' דרך הים , " מוזיאון בת ים , ; 1989 ובספרי , עם הגב לים , ירושלים , , 1990 עמ' . 150-123 ר . לאן שטה ספינתה של אמנות ישראל ? המאמר ראשיתו בהרצאה ב 1987 בסימפוזיון באוניברסיטת חיפה , לרגל חנוכת ציור הקיר של אברהם אופק , "החלום ושברו . " ב 1990 פורסם המאמר בספרי ; עם הגב לים , ירושלים , , 1990 עמ' . 166-151 ה . הפרדס : גלגולי המאמר פורסמו בחוברת אפיריון , מס' , 1989-1988 , 12 עמ' ; 34-27 בספרי , עם הגב לים , ירושלים , , 1990 עמ' ; 81-39 ובקטלוג תערוכת "...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד