למה אין סוריאליזם יהודי?

מה יש לו לעם ישראל נגד הסוריאליזם ? מדוע מחרף אמן ישראלי את נפשו מהרגע בו זוהה כסוריאליסטן ? מדוע הסוריאליסטים שלנו אינם בעצם סוריאליסטים וכיצד זה שסוריאליזם כמעט שאינו נוכח בספרות העברית ישראלית ( מי זוכר מי מכיר את סיפוריו של מנשה לוין משנות השלושים ?( מימד סוריאליסטי בסיפוריהם המוקדמים של עגנון , א . ב . יהושע ועמוס עוז ? מימד ממותן הטובל עד צוואר במטפיזיקות של אמונה , אוטופיה , מסורת , זיכרון ואתוס ערכים שנמצאם להלן בסכסוך עם הסוריאליזם . " בין חזון לבין האבסורד , " קרא ברוך קורצווייל לספרו המפורסם מ 1966 ושיבש את האבסורד הסוריאלי ^ האקזיסטנציאליסטי ) בתוכן האמונה בחזון . ועמוס עוז החריף את הדיאלקטיקה בספרו על עגנון , "שתיקת השמים" : ( 1993 ) "בין אמונה לבין תדהמת ספק , בין כיסופים לבחילה " ... ולא פחות משתיאר את עגנון , תיאר את עמוס עוז . נשאל ביתר עוז : מה עומד מעבר לעובדה , שאף לא אחד מהסוריאליסטים הגדולים הנו יהודי ? אמת , יהודים חצי כשרים כזימונד פרויד ואנרי ברגסון כוננו גם כוננו את הבסיס הרעיוני לסוריאליזם , אך המימוש התרבותי קונקרטי נוצר בידי לא יהודים , וביתר דיוק - נוצרים...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד