כד הארוס וכד האפר

מאז ומעולם היה הכד באמנות יותר מסתם כד , אלא גם סמל למצב אנושי ובבואה לדמות האדם . דוגמא מוכרת לכך היא ציורו של דייגו רודריגז ולאסקז משנת , 1620 "מוכר המים מסביליה : " כד חרס מוגדל בקדמת הציור ועליו עיקר התאורה של התמונה . כאילו אמר הצייר : הנושא הוא הכד . מוכר המים המהורהר , הניצב מאחורי הכד , הילד הנוטל גביע מים , האיש הנוסף ( אבי הילד - (? כולם מעוצבים בדרגות דהייה שמעבר לכד . יחסי ההקבלה בין הכד לאדם מודגשים בציורו של ולאסקז גם בעצם הנוכחות הכפולה של כד גדול וכד נוסף ( המוקטן בעומק הציור , ( נוכחות המהדהדת את דמויותיהם של מוכר המים הגדול והנער הקט . מעין הכפלה מטפורית של מחזור "חיי אדם , " מן הילד אל הקשיש . דומה , שולאסקז , יותר משצייר ציור ריאליסטי של עסקת מים , צייר ציור מוסרי דידקטי אודות החומרים ( אדמה חרס ומים ) הפשוטים והראשוניים , מהם בא האדם ואליהם הוא שב . בפרק זה נבקש להתחקות אחר גלגוליו הסמליים של הכד באמנות המקומית , בבחינת 1 אחד הסמלים המרכזיים ( והשחוקים ביותר ) של המזרח והים התיכון . עוד בטרם גאה הגל האוריינטליסטי בציור ( ובצילום ) הצרפתי אנגלי של המאה התשע עשרה , ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד