בין יונה לציפור טרף

מבוא למרות שדווקא לציפור נחמות , ליונה , שמר נוח את תפקיד מבשרת הגאולה " ) לראות הקלו המים , ( " הציפור התנ"כית , היא ציפור של סבל ואסונות . הזיווג המקובל ביותר בתנ"ך הוא בין ציפור לבין פח , דהיינו מלכודת . ( עמוס , ג , ; 5 משלי , ז , ; 23 תהלים , קכ"ד , , 7 ועוד . ( וככלל , הציפור התנ"כית היא סמל לחרדה " ) יחרדו כציפור ממצרים וכיונה מארץ אשור" - הושע , י"א , , ( 11 או סמל לבדידות " ) ואהיה כציפור בודד על גג" - תהלים , ק"ב , , ( 8 וכיו"ב מצבי אנוש מעיקים . עם זאת , לאורך מאות ואלפי שנים של געגועים לארץ ישראל , הפכה הציפור לסמל חיובי ומעודד , ובעיקר לסמל של געגועים , בהיותה מזוהה עם השכינה . יהודה הלוי , לדוגמא , הירבה לשורר בספרד אודות "יונת רחוקים נדדה יערה / כשלה ולא יכלה להתנערה " . וזכור שירו על "יונה נשאתה / על כנפי נשרים / וקננה בחיקך / תוך חדרי חדרים / - למה נטשתה / נודה ביערים . " ... / המשורר אף דימה עצמו לציפור : "דמיתי לקאת מדבר נודד / הייתי / ציפור על גג בודד . " ... / ובשירו הנודע "ציון הלא תשאלי : " " מי יעשה לי כנפיים וארחיק נדוד , / אניד לבתרי לבבי בין בתרייך . " /! לא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד